Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Healthcare professionals? right to conscientious objection v. patients? rights. Focus on reproductive health.

 Referenci: prof. Roman Wieruszewski, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Seminarium odbędzie się w środę 18 czerwca o godz. 11.30

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.