Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Wpływ specjalnych procedur Rady Praw Człowieka na realizację praw jednostki.

 Referentka: mgr Anna Połczyńska

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godz. 13.00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.