Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Holokaust jako ostatnie „tabu” w orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godz. 13

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.