Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Jakie obowiązki ciążą na państwie w zakresie zwalczenia dyskryminacji? – decyzja Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w sprawie TBB przeciwko Niemcom

Decyzja: TBB v Germany

 Referentka: mgr Grażyna Baranowska

Seminarium odbędzie się we wtorek 17 września o godz. 14.00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka na ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu