Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Homofobiczna mowa nienawiści w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Referentka: mgr Aleksandra Gliszczyńska

Seminarium odbędzie się  28 marca 2012 r tj. środę o godzinie 14.30 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu