Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na
ustawodawstwo w Turcji. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka dotyczącego wolności wyznania

Referentka: mgr Grażyna Baranowska

Seminarium odbędzie się 21 lutego 2012 r tj. wtorek, o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu