Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Znieważanie religii-dyskusja na forum ONZ

Referentka: mgr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Seminarium odbędzie się 10 stycznia 2012 r tj. wtorek, o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu