Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy domowej

Referentka: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Seminarium odbędzie się 19 czerwca 2012 r tj. wtorek o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

 

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą opinią: http://wyborcza.pl/1,76842,11789218,Przemoc_wobec_kobiet_a_polskie_tradycje_i_zwyczaje.html