Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

 zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Ochrona praw mniejszości narodowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw Człowieka ONZ

Referentka: mgr Grażyna Baranowska

Seminarium odbędzie się 19 lutego 2013 r tj. wtorek o godzinie 14:00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka na ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu