Seminarium: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe:

Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

13 listopada 2018 r. godz. 13.30 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro Prelegenci: adw. Anna Mazurczak, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego adw. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii
 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 9 listopada 2018 r.