Program E.MA jest organizowany przez European Inter ? University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), a w Polsce jest koordynowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka, więcej informacje znajduje się na stronie:

http://eiuc.org/education/ema/becoming-an-ema-student/how-to-apply.html