Stypendium dla dr Grażyny Baranowskiej

Z radością informujemy, że dr Grażyna Baranowska, adiuntka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN