11 grudnia 2015 r. członkowie Rady Naukowej INP PAN podjęli uchwałę w sprawie naruszania zasad państwa prawa.

Treść uchwały.