W trakcie dorocznej konferencji Stowarzyszenia Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes), która odbyła się w Utrechcie w dniach 2-3 września 2016 r., przyjęto Deklarację ws. Wolności Akademickiej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu: AHRI Utrecht Declaration.