Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Wydziałem Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na VII doroczną konferencję:

Polska 2015 – stan realizacji zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka

Konferencja odbędzie się dn. 16 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM (sala gamma).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dn. 13 listopada drogą mailową: phrc@man.poznan.pl lub telefoniczną: 618520260.

Program konferencji.