Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak serdecznie zapraszają na wykład otwarty Profesora Wojciecha Łączkowskiego zatytułowany GRANICE PRAWA. Wykład odbędzie się 27 stycznia 2015 r. o godzinie 15.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, Poznań.