Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

 zapraszają na wykład otwarty

Profesor Małgorzaty Fuszary

Pełnomocnika rządu ds. równego traktowania

Przemoc, gender, równe traktowanie

8 grudnia 2014 r., godz. 13.30

sala 0.1 Coll. Iur. Novum, al. Niepodległości 53

Poznań

Zaproszenie