W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na wykład prof. Manfreda Nowaka (Uniwersytet w Wiedniu, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) Torture in the 21st Century – Experiences of a Special Rapporteur on Torture, który odbędzie się 27 października br. o godz. 14.00 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu.ia

Wykład poświęcony będzie pojęciu tortur w kontekście konwencji i traktatów praw człowieka ONZ.
Przedstawione zostaną szczególne wyzwania związane z przeciwdziałaniem stosowaniu tortur i nieludzkiego traktowania podczas zwalczania terroryzmu. Prof. Nowak przedstawi także swoje osobiste doświadczenia wynikłe ze sprawowania przez 6 lat funkcji Specjalnego Sprawozdawcy ONZ do spraw tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Wykład prowadzony będzie w języku angielskim i odbędzie się w ramach projektu FRAME (www.fp7-frame.eu).