W dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 14:00, w budynku Collegium Iuridicum Novum, w sali Gamma, odbędzie się wykład otwarty pana prof. Wiktora Osiatyńskiego.

Tytuł wykładu: Czy prawa człowieka są jeszcze potrzebne?

Wykład został zorganizowany przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Wydział Prawa i Administracji UAM.

Serdecznie zapraszamy!